Karneval u Veneciji 2019

 

22.02.2019. - 24.02.2019.

bez noćenja/autobusom

 

 

Nekada su stanovnici Venecije ovim karnevalom slavili dolazak proleća, a danas je prava turistička atrakcija. Ipak, razlozi nošenja maski su bili mnogobrojni, od skrivanja zbog zaduživanja do skrivanja od supruznika njihovih ljubavnika. Muškarci ogrnuti crnim plaštem nosili su maske zvane bauta koje skrivaju gornji deo lica - oči, nos i obraze, ali usta ostavljaju otvorena kako bi mogli slobodno pričati, jesti i flertovati u vreme banketa.  Žene su nosile maske zvane moretta - maske ovalnog oblika od crnog baršuna i prekrivene velom. Umetnici koji su izrađivali maske od kože ili papira, bojili ih rukama i ukrašavali perjem i kamenjem bili su udruženi u cehove, imali su posebne zakone i privilegije, te su uživali poseban status u venecijanskom društvu. Danas je klasični lik karnevala devojka Kolumbina koja nosi čipku i pregaču ali nema masku.   Za vreme karnevala, ulice Venecije su pune ljudi i maski, šarenih gondola, a prema najnovijim podacima, oko 30 hiljada ljudi svake godine poseti ovaj karneval i vrlo  teško se može razlikovati plemstvo od običnih ljudi. 

 

 PROGRAM PUTOVANJA:

 

1. Dan BEOGRAD-PUNTO SABBIONE
Polazak u 19h sa BAS-ove stanice. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju ka Italiji uz kraća usputna zadržavanja radi odmora I graničnih formalnosti.


2. Dan PUNTO SABBIONE-VENECIJA
Dolazak u luku Punto Sabbione u jutarnjim časovima. Fakultativna vožnja brodom do Venecije (bivše Mletačke Republike koja sa svojih 118 ostrva, 400 mostova i čuvenim kanalom Grande dominira Jadranom).
Razgledanje Venecije u pratnji stručnog vodiča. Piazza San Marco, Duždeva palata, Campanila, čuveni most Rialto, i saznajte kako je “most uzdaha” dobio ime…
Slobodno vreme za uživanje u čarima Venecije. Polazak za Beograd u večernjim časovima.


3. Dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

 

 

 CENA ARANŽMANA 49€

PROMO CENA 29€

za uplate do 11.02.

 - plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate –

 

 

NAČIN PLAĆANJA:
• Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
• Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke mogućnost plaćanja na šest rata bez kamate.
• Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA ETA TOURS-a


ARANŽMAN OBUHVATA:
• Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
• Usluge vodiča i pratioca grupe
• Agencijske usluge


ARANŽMAN NE OBUHVATA:
• Obavezno medjunarodno putno zdravstveno osiguranje
• Stanični vaučer 50 rsd – plaća se u agenciji
• Individualne troškove putnika
• Fakultativne izlete:
- Vožnja brodićem do Venecije - 20 eura

 

NAPOMENE:
- NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
- Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.
-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
-Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
-Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
-Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Eta Tours zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
-Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
-Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.
-Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
-U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
-Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
-Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Aranžman je rađen na bazi minimum 60 prijavljenih putnika.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZOVANJA PUTOVANJA AGENCIJE ETA TOURS LICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP 23/2018.
Eta tours je osigurana polisom osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 990000031353, osiguravača „TRIGLAV OSIGURANJE” A.D.O Beograd

Cenovnik br. 1 od 29.01.2019.

 

 

 

 

engleski prevod  nemacka prevod


info-rez.png 

first-minute 

 last minute

Ukoliko želite prvi da saznate
sve o našim ponudama i akcijama
ostavite Vaš mail
 
 
 
facebook.png

Sava osiguranje

 

 

procreditbank.jpg
Kursna lista za današnji dan

 

komercijalna-banka-banner.jpg